System Kramerius
Document types
Alphabet

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL and KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.


A(0/0) M(2/284585) Y(0/0)
B(1/426418) N(5/503183) Z(3/38522)
C(0/0) O(1/908) Ž(0/0)
Č(2/19091) P(3/61081)  
D(2/498608) Q(0/0) 0(0/0)
E(0/0) R(1/40904) 1(0/0)
F(0/0) Ř(0/0) 2(0/0)
G(0/0) S(3/68358) 3(0/0)
H(2/63863) Š(0/0) 4(0/0)
CH(0/0) T(1/10906) 5(0/0)
I(0/0) U(1/426418) 6(0/0)
J(0/0) V(1/567) 7(0/0)
K(2/11418) W(1/1729) 8(0/0)
L(1/244615) X(0/0) 9(0/0)