System Kramerius
Document types
Alphabet
Title selection
Title
Volume
Issue
  Previous Issue Next Issue  
First Issue Go to 5 Issues back /52  Go to 5 Issues forward Last Issue  
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
-
 
Advanced Search

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL and KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Humoristické listy - 1928
* Date of Publication of the Item:
24.2.1928

* Periodical Item Number:
9

* Periodical Item Type:
Periodical Issue

* Notes:
s. (139) - (142) není k dispozici;


Periodical Page: (125) (Title Page) 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 (137) (138)