System Kramerius
Document types
Alphabet
Title selection
Title
Volume
Issue
  Previous Issue Next Issue  
First Issue Go to 5 Issues back /296  Go to 5 Issues forward Last Issue  
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
-
 
Advanced Search

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL and KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Lidové noviny - 1899
* Date of Publication of the Item:
29.4.1899

* Periodical Item Number:
98

* Periodical Item Type:
Periodical Issue

* Notes:
s. 5 - 8 není k dispozici, s. 9, 13 poškozená předloha;


Periodical Page: (1) (Title Page) 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16