System Kramerius
Document types
Alphabet
Title selection
Title
Volume
Issue
  Previous Issue Next Issue  
First Issue Go to 5 Issues back /736  Go to 5 Issues forward Last Issue  
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
-
 
Advanced Search

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL and KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Unterhaltungsblätter - 1864
* Date of Publication of the Item:
10.12.1864

* Periodical Item Number:
295

* Periodical Item Type:
Periodical Issue

* Main Title:
Bohemia

* Notes:
chybí strany 1745 a 1746, 1753 - 1756


Periodical Page: (1743) 1744