System Kramerius
Document types
Alphabet
Title selection
Title
Volume
Issue
  Previous Issue Next Issue  
First Issue Go to 5 Issues back /915  Go to 5 Issues forward Last Issue  
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
-
 
Advanced Search

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL and KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Lidové noviny - 1913
* Date of Publication of the Item:
28.6.1913

* Periodical Item Number:
175

* Periodical Item Type:
Periodical Issue

* Notes:
malé vydání se zábavnou přílohou;


Periodical Page: (1) (Title Page) (2) 3 4 (5) (6) (7) 8