Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
Výtisk
  Předchozí výtisk Další výtisk  
První výtisk O 5 výtisků zpět /52  O 5 výtisků vpřed Poslední výtisk  
Stránka
 
PDF
rozsah stran: (max. 20)
-
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Humoristické listy - 1928
* Datum vydání výtisku:
30.12.1927

* Číslo výtisku:
1

* Typ výtisku:
číslo periodika

* Poznámky:
s. (16) poškozená předloha;


Stránka periodika: (1) (titulní strana) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (15) (16)