Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
Výtisk
Stránka
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Našinec
* ISSN:
1801-5107

* Hlavní název:
Našinec

* Druh dokumentu:
periodikum

* Název vydavatele:
Josefina Černochová
* Datum vydání:
1869 - 1884

* Název vydavatele:
Alexandr Jiříček
* Datum vydání:
1885 - 1904

* Název vydavatele:
Vydavatelské družstvo Našinec
* Datum vydání:
1905 - 1920

* Název vydavatele:
Lidové závody tiskařské a nakladatelské
* Datum vydání:
1921 - 1941

* Jazyk:
cze

* Místo uložení:
SIGLA: OLA001
* Signatura:
IV 53.435

* Periodicita:
 
2x týdně 1869 - 1874
 
3x týdně 1875 - 1908
 
4x týdně 1909
 
denně kromě neděle a svátků 1910 - 1914
 
2x denně 1915 - 1941

* Zobrazit titul v katalogu VK Olomouc
* Zobrazit titul v Souborném katalogu ČR

Datum vydání ročníku: 1869 Číslo ročníku: 1(1/338)
Datum vydání ročníku: 1870 Číslo ročníku: 2(1/440)
Datum vydání ročníku: 1871 Číslo ročníku: 3(1/440)
Datum vydání ročníku: 1872 Číslo ročníku: 4(1/612)
Datum vydání ročníku: 1873 Číslo ročníku: 5(1/630)
Datum vydání ročníku: 1874 Číslo ročníku: 6(1/608)
Datum vydání ročníku: 1875 Číslo ročníku: 7(1/628)
Datum vydání ročníku: 1876 Číslo ročníku: 8(1/618)
Datum vydání ročníku: 1877 Číslo ročníku: 9(1/616)
Datum vydání ročníku: 1878 Číslo ročníku: 10(1/612)
Datum vydání ročníku: 1879 Číslo ročníku: 11(1/626)
Datum vydání ročníku: 1880 Číslo ročníku: 12(1/618)
Datum vydání ročníku: 1881 Číslo ročníku: 13(1/628)
Datum vydání ročníku: 1882 Číslo ročníku: 14(1/684)
Datum vydání ročníku: 1883 Číslo ročníku: 15(1/634)
Datum vydání ročníku: 1884 Číslo ročníku: 16(1/652)
Datum vydání ročníku: 1885 Číslo ročníku: 17(1/684)
Datum vydání ročníku: 1886 Číslo ročníku: 18(1/714)
Datum vydání ročníku: 1887 Číslo ročníku: 19(1/700)
Datum vydání ročníku: 1888 Číslo ročníku: 20(1/700)
Datum vydání ročníku: 1889 Číslo ročníku: 21(1/686)
Datum vydání ročníku: 1890 Číslo ročníku: 26(1/670)
Datum vydání ročníku: 1891 Číslo ročníku: 27(1/650)
Datum vydání ročníku: 1892 Číslo ročníku: 28(1/674)
Datum vydání ročníku: 1893 Číslo ročníku: 29(1/644)
Datum vydání ročníku: 1894 Číslo ročníku: 30(1/648)
Datum vydání ročníku: 1895 Číslo ročníku: 31(1/668)
Datum vydání ročníku: 1896 Číslo ročníku: 32(1/702)
Datum vydání ročníku: 1897 Číslo ročníku: 33(1/706)
Datum vydání ročníku: 1898 Číslo ročníku: 34(1/656)
Datum vydání ročníku: 1899 Číslo ročníku: 35(1/694)
Datum vydání ročníku: 1900 Číslo ročníku: 36(1/702)
Datum vydání ročníku: 1901 Číslo ročníku: 37(1/712)
Datum vydání ročníku: 1902 Číslo ročníku: 38(1/702)
Datum vydání ročníku: 1903 Číslo ročníku: 39(1/700)
Datum vydání ročníku: 1904 Číslo ročníku: 40(1/698)
Datum vydání ročníku: 1905 Číslo ročníku: 41(1/736)
Datum vydání ročníku: 1906 Číslo ročníku: 42(1/834)
Datum vydání ročníku: 1907 Číslo ročníku: 43(1/850)
Datum vydání ročníku: 1908 Číslo ročníku: 44(1/882)
Datum vydání ročníku: 1909 Číslo ročníku: 45(1/1114)
Datum vydání ročníku: 1910 Číslo ročníku: 46(1/1572)
Datum vydání ročníku: 1911 Číslo ročníku: 47(1/1702)
Datum vydání ročníku: 1912 Číslo ročníku: 48(1/1680)
Datum vydání ročníku: 1913 Číslo ročníku: 49(1/1902)
Datum vydání ročníku: 1914 Číslo ročníku: 50(1/1894)
Datum vydání ročníku: 1915 Číslo ročníku: 51(1/1940)
Datum vydání ročníku: 1916 Číslo ročníku: 52(1/1586)
Datum vydání ročníku: 1917 Číslo ročníku: 53(1/1268)
Datum vydání ročníku: 1918 Číslo ročníku: 54(1/1250)
Datum vydání ročníku: 1919 Číslo ročníku: 55(1/1390)
Datum vydání ročníku: 1920 Číslo ročníku: 56(1/1422)
Datum vydání ročníku: 1921 Číslo ročníku: 57(1/1496)
Datum vydání ročníku: 1922 Číslo ročníku: 58(1/1670)
Datum vydání ročníku: 1923 Číslo ročníku: 59(1/1700)
Datum vydání ročníku: 1924 Číslo ročníku: 60(1/1768)
Datum vydání ročníku: 1925 Číslo ročníku: 61(1/1732)
Datum vydání ročníku: 1926 Číslo ročníku: 62(1/1690)
Datum vydání ročníku: 1927 Číslo ročníku: 63(1/1658)
Datum vydání ročníku: 1928 Číslo ročníku: 64(1/1694)
Datum vydání ročníku: 1929 Číslo ročníku: 65(1/1590)
Datum vydání ročníku: 1930 Číslo ročníku: 66(1/1466)
Datum vydání ročníku: 1931 Číslo ročníku: 67(1/1466)
Datum vydání ročníku: 1932 Číslo ročníku: 68(1/1470)
Datum vydání ročníku: 1933 Číslo ročníku: 69(1/1386)
Datum vydání ročníku: 1934 Číslo ročníku: 70(1/1418)
Datum vydání ročníku: 1935 Číslo ročníku: 71(1/1546)
Datum vydání ročníku: 1936 Číslo ročníku: 72(1/1490)
Datum vydání ročníku: 1937 Číslo ročníku: 73(1/1604)
Datum vydání ročníku: 1938 Číslo ročníku: 74(1/1764)
Datum vydání ročníku: 1939 Číslo ročníku: 75(1/2169)
Datum vydání ročníku: 1940 Číslo ročníku: 76(1/2180)
Datum vydání ročníku: 1941 Číslo ročníku: 77(1/1180)