Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
Výtisk
Stránka
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Právo lidu
* ISSN:
0862-5913

* Hlavní název:
Právo lidu

* Druh dokumentu:
periodikum

* Název vydavatele:
Československá strana sociálně-demokratická
* Datum vydání:
1892 - 1948
* Místo vydání:
Praha

* Jazyk:
cze

* Poznámky:
nekvalitní a poškozená předloha; následný titul Právo lidu ISSN 0862-5905;

* Místo uložení:
SIGLA: OLA001
* Signatura:
III 71.585

* Periodicita:
 
denně mimo pondělí

* Zobrazit titul v katalogu VK Olomouc
* Zobrazit titul v Souborném katalogu ČR

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/OLA001/769140Datum vydání ročníku: 1898(1/2902)
Datum vydání ročníku: 1899(1/2981)