Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
Výtisk
Stránka
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Vosa
* ISSN:
1803-9871

* Hlavní název:
Vosa
* Podnázev:
politicko-humoristický list

* Druh dokumentu:
periodikum

* Název vydavatele:
Michal B. Kříž
* Datum vydání:
1864-1866
* Místo vydání:
Brno

* Název tiskaře:
Vilém Foustka
* Datum tisku:
1864
* Místo tisku:
Brno

* Název tiskaře:
A. Tuma
* Datum tisku:
1864
* Místo tisku:
Brno

* Název tiskaře:
Josef Šnajdr
* Datum tisku:
1864 - 1866
* Místo tisku:
Brno

* Název tiskaře:
Karel Winiker
* Datum tisku:
1865 - 1866
* Místo tisku:
Brno

* Jazyk:
cze

* Místo uložení:
SIGLA: OLA001
* Signatura:
II 54.264

* Zobrazit titul v katalogu VK Olomouc
* Zobrazit titul v Souborném katalogu ČR

Datum vydání ročníku: 1864 Číslo ročníku: 1(1/277)
Datum vydání ročníku: 1865 Číslo ročníku: 2(1/188)
Datum vydání ročníku: 1866 Číslo ročníku: 3(1/102)