Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
Výtisk
Stránka
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Wau Wau
* ISSN:
1803-988X

* Hlavní název:
Wau Wau

* Druh dokumentu:
periodikum

* Název vydavatele:
Karolus Flemmich
* Datum vydání:
1865 - 1870
* Místo vydání:
Brno

* Název vydavatele:
Josef Šnajdr
* Datum vydání:
1865 - 1870
* Místo vydání:
Brno

* Název vydavatele:
Michal B. Kříž
* Datum vydání:
1865 - 1870
* Místo vydání:
Brno

* Jazyk:
ger

* Místo uložení:
SIGLA: OLA001
* Signatura:
II 54.266

* Periodicita:
 
2x měsíčně

* Zobrazit titul v katalogu VK Olomouc
* Zobrazit titul v Souborném katalogu ČR

Datum vydání ročníku: 1865 Číslo ročníku: 1(1/147)
Datum vydání ročníku: 1866 Číslo ročníku: 2(1/154)
Datum vydání ročníku: 1867 Číslo ročníku: 3(1/340)
Datum vydání ročníku: 1868 Číslo ročníku: 4(1/384)
Datum vydání ročníku: 1869 Číslo ročníku: 5(1/376)
Datum vydání ročníku: 1870 Číslo ročníku: 6(1/328)