Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
Výtisk
Stránka
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Prossnitzer Wochenblatt
* ISSN:
1803-9898

* Hlavní název:
Prossnitzer Wochenblatt

* Druh dokumentu:
periodikum

* Název vydavatele:
Ignaz Rottberger
* Datum vydání:
1871-1875
* Místo vydání:
Prostějov

* Jazyk:
ger

* Místo uložení:
SIGLA: OLA001
* Signatura:
III 54.363

* Periodicita:
 
1x týdně

* Zobrazit titul v katalogu VK Olomouc
* Zobrazit titul v Souborném katalogu ČR

Datum vydání ročníku: 1871 Číslo ročníku: 1(1/205)
Datum vydání ročníku: 1872 Číslo ročníku: 2(1/420)
Datum vydání ročníku: 1873 Číslo ročníku: 3(1/418)
Datum vydání ročníku: 1874 Číslo ročníku: 4(1/428)
Datum vydání ročníku: 1875 Číslo ročníku: 5(1/106)