Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
Výtisk
Stránka
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Národní politika
* ISSN:
1802-5110

* Hlavní název:
Národní politika

* Druh dokumentu:
periodikum

* Název vydavatele:
V. Nedoma
* Datum vydání:
1883 - 1891
* Místo vydání:
Praha

* Název vydavatele:
Ad. Srb
* Datum vydání:
1892 - 1893
* Místo vydání:
Praha

* Název vydavatele:
Josef Kummer
* Datum vydání:
1893 - 1895
* Místo vydání:
Praha

* Název vydavatele:
Raimund Cejnek
* Datum vydání:
1895 - 1895
* Místo vydání:
Praha

* Název vydavatele:
Ludvík Bratršovský
* Datum vydání:
1895 - 1918
* Místo vydání:
Praha

* Název vydavatele:
Politika
* Datum vydání:
1919 - 1945
* Místo vydání:
Praha

* Jazyk:
cze

* Místo uložení:
SIGLA: OLA001
* Signatura:
III 301.357

* Periodicita:
 
denně

* Zobrazit titul v katalogu VK Olomouc
* Zobrazit titul v Souborném katalogu ČR

Datum vydání ročníku: 1884 Číslo ročníku: 2(1/498)
Datum vydání ročníku: 1885 Číslo ročníku: 3(1/920)
Datum vydání ročníku: 1906 Číslo ročníku: 24(1/8431)
Datum vydání ročníku: 1907 Číslo ročníku: 25(1/9106)
Datum vydání ročníku: 1908 Číslo ročníku: 26(1/11568)
Datum vydání ročníku: 1911 Číslo ročníku: 29(1/6894)
Datum vydání ročníku: 1912 Číslo ročníku: 30(1/11818)
Datum vydání ročníku: 1913 Číslo ročníku: 31(1/11120)
Datum vydání ročníku: 1914 Číslo ročníku: 32(1/6863)
Datum vydání ročníku: 1915 Číslo ročníku: 33(1/6953)
Datum vydání ročníku: 1917 Číslo ročníku: 35(1/5561)
Datum vydání ročníku: 1918 Číslo ročníku: 36(1/4386)
Datum vydání ročníku: 1919 Číslo ročníku: 37(1/3842)
Datum vydání ročníku: 1923 Číslo ročníku: 41(1/4445)
Datum vydání ročníku: 1944 Číslo ročníku: 62(1/3550)
Datum vydání ročníku: 1945 Číslo ročníku: 63(1/608)