Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
Výtisk
Stránka
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Zlatá Praha
* ISSN:
1801-2493

* Hlavní název:
Zlatá Praha

* Druh dokumentu:
periodikum

* Název vydavatele:
J. Otto
* Datum vydání:
1884 - 1929
* Místo vydání:
Praha

* Jazyk:
cze

* Místo uložení:
SIGLA: OLA001
* Signatura:
III 68.345

* Periodicita:
 
jednou týdně

* Zobrazit titul v katalogu VK Olomouc
* Zobrazit titul v Souborném katalogu ČR

Datum vydání ročníku: 1884 Číslo ročníku: 1(1/856)
Datum vydání ročníku: 1885 Číslo ročníku: 2(1/838)
Datum vydání ročníku: 1885 - 1886 Číslo ročníku: 3(1/827)
Datum vydání ročníku: 1886 - 1887 Číslo ročníku: 4(1/837)
Datum vydání ročníku: 1887 - 1888 Číslo ročníku: 5(1/836)
Datum vydání ročníku: 1888 - 1889 Číslo ročníku: 6(1/624)
Datum vydání ročníku: 1889 - 1890 Číslo ročníku: 7(1/627)
Datum vydání ročníku: 1891 Číslo ročníku: 8(1/625)
Datum vydání ročníku: 1891 - 1892 Číslo ročníku: 9(1/836)
Datum vydání ročníku: 1892 - 1893 Číslo ročníku: 10(1/615)
Datum vydání ročníku: 1893 - 1894 Číslo ročníku: 11(1/610)
Datum vydání ročníku: 1894 - 1895 Číslo ročníku: 12(1/618)
Datum vydání ročníku: 1895 - 1896 Číslo ročníku: 13(1/610)
Datum vydání ročníku: 1896 - 1897 Číslo ročníku: 14(1/616)
Datum vydání ročníku: 1897 - 1898 Číslo ročníku: 15(1/830)
Datum vydání ročníku: 1898 - 1899 Číslo ročníku: 16(1/852)
Datum vydání ročníku: 1899 - 1900 Číslo ročníku: 17(1/612)
Datum vydání ročníku: 1900 - 1901 Číslo ročníku: 18(1/635)
Datum vydání ročníku: 1901 - 1902 Číslo ročníku: 19(1/619)
Datum vydání ročníku: 1902 - 1903 Číslo ročníku: 20(1/670)
Datum vydání ročníku: 1903 - 1904 Číslo ročníku: 21(1/619)
Datum vydání ročníku: 1904 - 1905 Číslo ročníku: 22(1/635)
Datum vydání ročníku: 1905 - 1906 Číslo ročníku: 23(1/660)
Datum vydání ročníku: 1906 - 1907 Číslo ročníku: 24(1/632)
Datum vydání ročníku: 1907 - 1908 Číslo ročníku: 25(1/636)
Datum vydání ročníku: 1908 - 1909 Číslo ročníku: 26(1/629)
Datum vydání ročníku: 1909 - 1910 Číslo ročníku: 27(1/652)
Datum vydání ročníku: 1910 - 1911 Číslo ročníku: 28(1/645)
Datum vydání ročníku: 1911 - 1912 Číslo ročníku: 29(1/634)
Datum vydání ročníku: 1912 - 1913 Číslo ročníku: 30(1/636)
Datum vydání ročníku: 1913 - 1914 Číslo ročníku: 31(1/630)
Datum vydání ročníku: 1914 - 1915 Číslo ročníku: 32(1/631)
Datum vydání ročníku: 1915 - 1916 Číslo ročníku: 33(1/628)
Datum vydání ročníku: 1916 - 1917 Číslo ročníku: 34(1/630)
Datum vydání ročníku: 1917 - 1918 Číslo ročníku: 35(1/732)
Datum vydání ročníku: 1918 - 1919 Číslo ročníku: 36(1/419)
Datum vydání ročníku: 1919 - 1920 Číslo ročníku: 37(1/422)
Datum vydání ročníku: 1921 - 1922 Číslo ročníku: 38(1/499)
Datum vydání ročníku: 1922 Číslo ročníku: 39(1/492)
Datum vydání ročníku: 1922 - 1923 Číslo ročníku: 40(1/487)
Datum vydání ročníku: 1923 - 1924 Číslo ročníku: 41(1/488)
Datum vydání ročníku: 1924 - 1925 Číslo ročníku: 42(1/530)
Datum vydání ročníku: 1925 - 1926 Číslo ročníku: 43(1/529)
Datum vydání ročníku: 1926 - 1927 Číslo ročníku: 44(1/642)
Datum vydání ročníku: 1927 - 1928 Číslo ročníku: 45(1/634)
Datum vydání ročníku: 1928 - 1929 Číslo ročníku: 46(1/636)
Datum vydání ročníku: 1884 - 1929 Číslo ročníku: Sborník(1/189)