Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
Výtisk
Stránka
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Náš kraj
* ISSN:
1802-2588

* Hlavní název:
Náš kraj

* Druh dokumentu:
periodikum

* Název vydavatele:
Firma Tisk s.r.o.
* Datum vydání:
1942 - 1945
* Místo vydání:
Zlín

* Poznámky:
předchozí název Zlín ISSN 1802-257X;

* Místo uložení:
SIGLA: OLA001
* Signatura:
III 82.065

* Periodicita:
 
týdně

* Zobrazit titul v katalogu VK Olomouc
* Zobrazit titul v Souborném katalogu ČR

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/OLA001/4520Datum vydání ročníku: 1942 Číslo ročníku: 12(1/302)
Datum vydání ročníku: 1943 Číslo ročníku: 13(1/298)
Datum vydání ročníku: 1944 Číslo ročníku: 14(1/260)
Datum vydání ročníku: 1945 Číslo ročníku: 15(1/52)