Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
Výtisk
Stránka
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Olomoucké noviny
* ISSN:
n100a

* Hlavní název:
Olomoucké noviny

* Název vydavatele:
Josef Černoch
* Datum vydání:
1865
* Místo vydání:
Olomouc

* Název tiskaře:
Jozef Groák
* Místo tisku:
Olomouc

* Jazyk:
cze

* Místo uložení:
SIGLA: OLA001
* Signatura:
III 54.348

* Zobrazit titul v katalogu VK Olomouc
* Zobrazit titul v Souborném katalogu ČR

Datum vydání ročníku: 1865 Číslo ročníku: 1(1/424)
Datum vydání ročníku: 1868 Číslo ročníku: 4(1/410)
Datum vydání ročníku: 1869 Číslo ročníku: 5(1/74)