Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
Výtisk
Stránka
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Svět
* ISSN:
1802-8802

* Hlavní název:
Svět

* Druh dokumentu:
periodikum

* Název vydavatele:
Tisk
* Datum vydání:
1942 - 1945
* Místo vydání:
Zlín

* Jazyk:
cze

* Poznámky:
předchozí název titulu Zlín (Velké vydání) ISSN 1802-8799 (1932 - 1941);

* Místo uložení:
SIGLA: OLA001
* Signatura:
III 82.064

* Periodicita:
 
týdně

* Zobrazit titul v katalogu VK Olomouc
* Zobrazit titul v Souborném katalogu ČR

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/OLA001/213177Datum vydání ročníku: 1942 Číslo ročníku: 1(1/799)
Datum vydání ročníku: 1943 Číslo ročníku: 2(1/828)
Datum vydání ročníku: 1944 Číslo ročníku: 3(1/723)
Datum vydání ročníku: 1945 Číslo ročníku: 4(1/136)