Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
Výtisk
Stránka
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Pochodeň
* ISSN:
1801-285X

* Hlavní název:
Pochodeň
* Podnázev:
Orgán východočeského KV KSČ

* Druh dokumentu:
periodikum

* Název vydavatele:
František Novák
* Datum vydání:
1933 - 1934
* Místo vydání:
Hradec Králové

* Název vydavatele:
Václav Kult
* Datum vydání:
1934 - 1936
* Místo vydání:
Hradec Králové

* Název vydavatele:
František Hlávka
* Datum vydání:
1936 - 1938
* Místo vydání:
Hradec Králové

* Název vydavatele:
Výkonný výbor KSČ
* Datum vydání:
1945 - 1959
* Místo vydání:
Hradec Králové

* Název vydavatele:
Krajský výbor KSČ
* Datum vydání:
1960 - 1989
* Místo vydání:
Hradec Králové

* Název vydavatele:
Delta
* Datum vydání:
1990 - 1990
* Místo vydání:
Hradec Králové

* Název vydavatele:
Deltapress
* Datum vydání:
1991 - 1991
* Místo vydání:
Hradec Králové

* Jazyk:
cze

* Poznámky:
předchozí název titulu Nová Pochodeň ISSN 1801-2841 (1933 - 1933); následný název titulu Deník Pochodeň ISSN 1801-2868 (1991 - 1992);

* Místo uložení:
SIGLA: OLA001
* Signatura:
III 100.398

* Periodicita:
 
denně

* Zobrazit titul v katalogu VK Olomouc
* Zobrazit titul v Souborném katalogu ČR

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/OLA001/590068Datum vydání ročníku: 1933(1/18)
Datum vydání ročníku: 1934(1/186)
Datum vydání ročníku: 1935(1/324)
Datum vydání ročníku: 1936(1/324)
Datum vydání ročníku: 1937(1/342)
Datum vydání ročníku: 1938(1/234)
Datum vydání ročníku: 1945(1/248)
Datum vydání ročníku: 1946(1/341)
Datum vydání ročníku: 1947(1/340)
Datum vydání ročníku: 1948(1/418)
Datum vydání ročníku: 1949(1/454)
Datum vydání ročníku: 1950(1/562)
Datum vydání ročníku: 1951(1/576)
Datum vydání ročníku: 1952(1/484)
Datum vydání ročníku: 1953(1/554)
Datum vydání ročníku: 1954(1/586)
Datum vydání ročníku: 1955(1/522)
Datum vydání ročníku: 1956(1/520)
Datum vydání ročníku: 1957(1/536)
Datum vydání ročníku: 1958(1/524)
Datum vydání ročníku: 1959(1/526)
Datum vydání ročníku: 1960(1/732)
Datum vydání ročníku: 1961(1/1460)
Datum vydání ročníku: 1962(1/1452)
Datum vydání ročníku: 1963(1/1438)
Datum vydání ročníku: 1964(1/1504)
Datum vydání ročníku: 1965(1/1586)
Datum vydání ročníku: 1966(1/1642)
Datum vydání ročníku: 1967(1/1866)
Datum vydání ročníku: 1968(1/2442)
Datum vydání ročníku: 1969(1/3065)
Datum vydání ročníku: 1970(1/2470)
Datum vydání ročníku: 1971(1/2490)
Datum vydání ročníku: 1972(1/2549)
Datum vydání ročníku: 1973 Číslo ročníku: 62(1/2496)
Datum vydání ročníku: 1974 Číslo ročníku: 63(1/2460)
Datum vydání ročníku: 1975 Číslo ročníku: 64(1/2464)
Datum vydání ročníku: 1976 Číslo ročníku: 65(1/2598)
Datum vydání ročníku: 1977 Číslo ročníku: 66(1/2576)
Datum vydání ročníku: 1978 Číslo ročníku: 67(1/2575)
Datum vydání ročníku: 1979 Číslo ročníku: 68(1/2568)
Datum vydání ročníku: 1980 Číslo ročníku: 69(1/2569)