Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
  Předchozí ročník Další ročník  
První ročník O 5 ročníků zpět /3  O 5 ročníků vpřed Poslední ročník  
Výtisk
Stránka
 
PDF
rozsah stran: (max. 20)
-
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Vosa
* Datum vydání ročníku:
1864

* Číslo ročníku:
1

* Vady:
nekvalitní a poškozená předloha;

Datum vydání výtisku: 15.2.1864 Číslo výtisku: 1 (1/16)
Datum vydání výtisku: 1.3.1864 Číslo výtisku: 2 (1/16)
Datum vydání výtisku: 15.3.1864 Číslo výtisku: 3 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1.4.1864 Číslo výtisku: 4 (1/13)
Datum vydání výtisku: 15.4.1864 Číslo výtisku: 5 (1/11)
Datum vydání výtisku: 1.5.1864 Číslo výtisku: 6 (1/15)
Datum vydání výtisku: 15.5.1864 Číslo výtisku: 7 (1/11)
Datum vydání výtisku: 1.6.1864 Číslo výtisku: 8 (1/12)
Datum vydání výtisku: 15.6.1864 Číslo výtisku: 9 (1/12)
Datum vydání výtisku: 1.7.1864 Číslo výtisku: 10 (1/12)
Datum vydání výtisku: 15.7.1864 Číslo výtisku: 11 (1/12)
Datum vydání výtisku: 1.8.1864 Číslo výtisku: 12 (1/16)
Datum vydání výtisku: 15.8.1864 Číslo výtisku: 13 (1/12)
Datum vydání výtisku: 1.9.1864 Číslo výtisku: 14 (1/12)
Datum vydání výtisku: 15.9.1864 Číslo výtisku: 15 (1/12)
Datum vydání výtisku: 1.10.1864 Číslo výtisku: 16 (1/12)
Datum vydání výtisku: 15.10.1864 Číslo výtisku: 17 (1/11)
Datum vydání výtisku: 1.11.1864 Číslo výtisku: 18 (1/16)
Datum vydání výtisku: 15.11.1864 Číslo výtisku: 19 (1/16)
Datum vydání výtisku: 1.12.1864 Číslo výtisku: 20 (1/16)
Datum vydání výtisku: 15.12.1864 Číslo výtisku: 21 (1/14)
Stránka periodika: [1] (titulní strana) [2] (prázdná strana)