Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
  Předchozí ročník Další ročník  
První ročník O 5 ročníků zpět /6  O 5 ročníků vpřed Poslední ročník  
Výtisk
Stránka
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Wau Wau
* Datum vydání ročníku:
1866

* Číslo ročníku:
2

* Vady:
nekvalitní a poškozená předloha; č. 4, 5 není k dispozici;

Datum vydání výtisku: 1.1.1866 Číslo výtisku: 1 (1/8)
Datum vydání výtisku: 15.1.1866 Číslo výtisku: 2 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1.2.1866 Číslo výtisku: 3 (1/8)
Datum vydání výtisku: 15.3.1866 Číslo výtisku: 6 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1.4.1866 Číslo výtisku: 7 (1/10)
Datum vydání výtisku: 15.4.1866 Číslo výtisku: 8 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1.5.1866 Číslo výtisku: 9 (1/8)
Datum vydání výtisku: 15.5.1866 Číslo výtisku: 10 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1.6.1866 Číslo výtisku: 11 (1/8)
Datum vydání výtisku: 15.6.1866 Číslo výtisku: 12 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1.7.1866 Číslo výtisku: 13 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1.9.1866 Číslo výtisku: 14 - 15 (1/16)
Datum vydání výtisku: 1.9.1866 Číslo výtisku: 16 - 17 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1.10.1866 Číslo výtisku: 18 - 19 (1/8)
Datum vydání výtisku: 15.10.1866 Číslo výtisku: 20 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1.11.1866 Číslo výtisku: 21 (1/8)
Datum vydání výtisku: 15.11.1866 Číslo výtisku: 22 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1.12.1866 Číslo výtisku: 23 (1/8)