Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
  Předchozí ročník Další ročník  
První ročník O 5 ročníků zpět /76  O 5 ročníků vpřed Poslední ročník  
Výtisk
Stránka
 
PDF
rozsah stran: (max. 20)
-
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Humoristické listy
* Datum vydání ročníku:
1863

* Číslo ročníku:
6

* Vady:
č. 6 příloha není k dispozici; č. 10 s. 79 - 80 poškozená předloha;

Datum vydání výtisku: 1863 Číslo výtisku: 1 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1863 Číslo výtisku: 2 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1863 Číslo výtisku: 3 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1863 Číslo výtisku: 4 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1863 Číslo výtisku: 5 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1863 Číslo výtisku: 6 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1863 Číslo výtisku: 7 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1863 Číslo výtisku: 8 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1863 Číslo výtisku: 9 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1863 Číslo výtisku: 10 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1863 Číslo výtisku: 11 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1863 Číslo výtisku: 12 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1863 Číslo výtisku: 13 (1/8)
Stránka periodika: (1) (titulní strana) (2)