Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
  Předchozí ročník Další ročník  
První ročník O 5 ročníků zpět /76  O 5 ročníků vpřed Poslední ročník  
Výtisk
Stránka
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Humoristické listy
* Datum vydání ročníku:
1918

* Číslo ročníku:
61

* Vady:
č. 1 - 18, 26, 34, 37 - 38, 40 - 42, 47 - 50 není k dispozici; poškozená předloha;

Datum vydání výtisku: 3.5.1918 Číslo výtisku: 19 (1/8)
Datum vydání výtisku: 10.5.1918 Číslo výtisku: 20 (1/8)
Datum vydání výtisku: 16.5.1918 Číslo výtisku: 21 (1/7)
Datum vydání výtisku: 24.5.1918 Číslo výtisku: 22 (1/8)
Datum vydání výtisku: 31.5.1918 Číslo výtisku: 23 (1/8)
Datum vydání výtisku: 7.6.1918 Číslo výtisku: 24 (1/8)
Datum vydání výtisku: 14.6.1918 Číslo výtisku: 25 (1/8)
Datum vydání výtisku: 28.6.1918 Číslo výtisku: 27 (1/8)
Datum vydání výtisku: 5.7.1918 Číslo výtisku: 28 (1/8)
Datum vydání výtisku: 12.7.1918 Číslo výtisku: 29 (1/8)
Datum vydání výtisku: 19.7.1918 Číslo výtisku: 30 (1/8)
Datum vydání výtisku: 26.7.1918 Číslo výtisku: 31 (1/8)
Datum vydání výtisku: 2.8.1918 Číslo výtisku: 32 (1/8)
Datum vydání výtisku: 9.8.1918 Číslo výtisku: 33 (1/8)
Datum vydání výtisku: 23.8.1918 Číslo výtisku: 35 (1/8)
Datum vydání výtisku: 30.8.1918 Číslo výtisku: 36 (1/8)
Datum vydání výtisku: 20.9.1918 Číslo výtisku: 39 (1/8)
Datum vydání výtisku: 18.10.1918 Číslo výtisku: 43 (1/8)
Datum vydání výtisku: 25.10.1918 Číslo výtisku: 44 (1/8)
Datum vydání výtisku: 1.11.1918 Číslo výtisku: 45 (1/8)
Datum vydání výtisku: 8.11.1918 Číslo výtisku: 46 (1/8)
Datum vydání výtisku: 13.12.1918 Číslo výtisku: 51 (1/8)
Datum vydání výtisku: 20.12.1918 Číslo výtisku: 52 (1/8)