Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
  Předchozí ročník Další ročník  
První ročník O 5 ročníků zpět /76  O 5 ročníků vpřed Poslední ročník  
Výtisk
Stránka
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Humoristické listy
* Datum vydání ročníku:
1858

* Číslo ročníku:
1

* Vady:
č. 3 s. 51 - 54, č. 5 s. 115 - 118, č. 7 s. 155 - 161 poškozená předloha;

* Poznámky:
číslo ročníku neuvedeno;

Datum vydání výtisku: 1858 Číslo výtisku: 1 (1/32)
Datum vydání výtisku: 1858 Číslo výtisku: 2 (1/28)
Datum vydání výtisku: 1858 Číslo výtisku: 3 (1/28)
Datum vydání výtisku: 1858 Číslo výtisku: 4 (1/28)
Datum vydání výtisku: 1858 Číslo výtisku: 5 (1/30)
Datum vydání výtisku: 1858 Číslo výtisku: 6 (1/26)
Datum vydání výtisku: 1858 Číslo výtisku: 7 (1/44)
Datum vydání výtisku: 1858 Číslo výtisku: 8 (1/28)
Datum vydání výtisku: 1858 Číslo výtisku: 9 (1/28)