Vedecka knihovna v Olomouci
Typy dokumentů

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR, VKOL a KNAV

Podpořeno grantem v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.* PERIODIKA (30/1848338)

      - Bohemia, Deutsche Zeitung (digit. 1828-1915)
      - Česká mysl (digit. 1900-17, 19-38, 41-47)
      - Československý denník (digit. 1917-1920)
      - Die Neue Zeit (digit. 1848-1888)
      - Hlas lidu (digit. 1886-1948)
      - Humoristické listy (digit. 1858-1935)
      - Květy (digit. 1865-1872)
      - Květy (digit. 1834-1850)
      - Lidové noviny (digit. 1893-1945)
      - Mährisches Tagblatt (digit. 1880-1945)
      - Moravská Orlice (digit. 1863-1943)
      - Národní listy (digit. 1861-1941)
      - Národní politika (digit. 1884-5,1906-8,11-15,17-19,23,44-45)
      - Náš kraj (digit. 1942-1945)
      - Našinec (digit. 1869-1941)
      - Nikolsburger Wochenschrift (digit. 1860-1925)
      - Olomoucké noviny (digit. 1865,68-69)
      - Pochodeň (digit. 1933-38,45-80)
      - Právo lidu (digit. 1898-99)
      - Prossnitzer Wochenblatt (digit. 1871-75)
      - Rudé právo (digit. 1945-68)
      - Stráž lidu (digit. 1945-92)
      - Svět (digit. 1942-1945)
      - Světozor (digit. 1867-1899)
      - Tvorba (digit. 1925-38, 45-47)
      - Vosa (digit. 1864-66)
      - Wau Wau (digit. 1865-70)
      - Zlatá Praha (digit. 1884-1929)
      - Zlín : časopis pro šíření zásad služby veřejnosti (digit. 1932-1941)
      - Zlín : sdělení zaměstnanců fy. Baťa (digit. 1932-1941)

* RUKOPISY
* MAPY
Našinec, ukázka z 23.2.1900 Moravská Orlice, ukázka z 23.2.1900
Humoristické listy, ukázka z 23.2.1900 Lidové noviny, ukázka z 23.2.1900


Upozornění pro uživatele:

  • Digitalizované dokumenty podléhající ochranné lhůtě Autorského zákona jsou dostupné pouze ve Vědecké knihovně v Olomouci.
  • Podrobnější informace naleznete v nápovědě.
  • Své dotazy prosím směrujte na adresu: kramerius@vkol.cz
  • Tato aplikace zpřístupňuje metadata pomocí protokolu OAI-PMH v2.0 definovaného v rámci Open Archives Initiative. Implementace protokolu je přístupná na adrese http://noviny.vkol.cz/kramerius/oai
  • Pro prohlíženi obrazových souborů potřebujete použít plug-in DjVu, který je možno stáhnout zde.
  • Statistické údaje v závorce informují o počtu titulů daného typu dokumentu / počtu stran, ke kterým existuje obrazový soubor v titulech daného dokumentu.